Forside


Dokumenter

Flyplassregler

Galleri

Kart

Kontakt oss

Om Klubben

Sikkerhet

Skolefly

Styret

Terminliste

Tips

Været RSS

Oppdatert
13.02.2017
Sikkerhet

Dette er kanskje den viktigste delen av hobbyen vår, vi må alltid ha i bakhodet at det tekniske utstyret eller konstruksjonen vi flyr kan svikte. Derfor er det veldig viktig å ta en del forholdsregler. NLF har dette på dagsordenen til stadighet og det er fordi at vi må forhindre ulykker, vi har flere små tilfeller av kutt i fingre og ben og det er fort gjort å få det hvis man ikke har et system i hvordan man legger opp sin måte å opptre på når man er ute og flyr.

Sjekk av modell før første flytur for dagen

Begynn med dette kvelden før eller på morgenen før du skal ut å fly. Start med å sjekke alle ror, dra litt i dem for å se at de faktisk sitter fast. Fortsett så med alle roroverføringer, bruker du plast linker skal det alltid være en sikkring rundt denne i form av en siliconslangebit eller lignende. Sjekk at servoene sitter fast og at alle skruer er der de skal være. Sjekk også motoren og festene til den. Alle ledninger med kontakter må gåes over og se om batteriet sitter der det skal være. Se om det kan være noen steder som betrekningen kan være løs, spesielt på hovedvingen er dette viktig.

Mottakerbatteriet skal alltid være nyladet!

På stripa

Ha et fast sted til koffert/fieldboks i forhold til hvordan du setter flyet, dette burde stå sånn til at ledninger til starter og gløder ikke kan komme inn i proppellen ved oppstart. Som regel vil det si at fieldboks`n står til venstre for deg når du står foran flyet. Det beste er å få en kompis til å stå bak og holde i flyet mens du starter opp, ellers er det lurt å feste et tau som du legger rundt halepartiet. Når motoren er startet går du bak proppellen før du ruser opp motoren. Man skal aldri stå foran eller i siktelinjen av en proppell, jeg har stått å sett på at et proppellblad har røket og det sier bare "bang" så deler hele frontpartiet på flyet seg og motoren ligger på bakken.
Pass alltid på at det ikke er andre foran flyet ditt også. Mange klubber har veldig strenge regler på dette og har laget eget oppstartsdepot.
Meld i fra at du skal ta av hvis det er andre som flyr. Stå alltid bak flyet når du skal ta av, du får da veldig god kontroll siden alle ror på flyet går riktig vei i forhold til retningen du står. Fly aldri rett imot noen eller deg selv, fly på langs av stripa. Det er alltid strengt forbudt å fly over tilskuere, depot eller andre som kan være i nærheten.
Før du lander skal dette uansett meldes sånn at alle som oppholder seg på området vet at det er et fly som nærmer seg flyfeltet. Får du motorstopp på stripa er det veldig viktig å melde dette til de andre som flyr. Etter landing kan du taxe flyet tilbake til der du står men ikke i nærheten av de andre som flyr eller i nærheten av depot. Motoren kan stoppes så fort som mulig egentlig. Taxing i depot er alltid strengt forbudt.

Helikopter

Her er det veldig viktig å være nøye og systematisk med helt klare oppgaver for servise og vedlikehold. Man vil aldri klare å bli for nøye med et helikopter fordi det er så mye som skal virke knirkefritt på en gang. Husk at selv om det ikke syns alltid så er det en god del vibrasjoner i et helikopter.

Vanlig vedlikehold

Dette må gjøres før første oppstart for dagen. Begynn med å sjekke servoledninger, om det er gnisset hull på isolasjonen noen steder eller brudd på ledninger. Ledningsbeskyttelse er en veldig fin ting for å forhindre dette. Sjekk så alle skruer til servoer, understell, rotorhode, motorfeste og halekassa. Dra litt i linkene for å se om det er unormalt med slakk. Har du halemontert servo til rotoren bak er det uhyre viktig å sjekke for brudd på ledningen som går inn i servoen. Dette syns ikke, så det man gjør her er å skru på strømmen og hold litt press på servohjulet mens du rugger litt på ledningen til servoen. Dette er en fin måte å sjekke alle servoene på egentlig, som er å anbefale.

Inngående vedlikehold og service

Dette burde gjøres ved ca 50 turer. Her må du demontere en del for å gå ting litt mer i sømmene. Begynn med å skru ut motor og ta av mottaker og batteri. Skru av rotorhodet og sjekk alle lagre, linker og overføringer. Sjekk så alle ledninger og kontakter til bryter, batteri og mottaker. Krystallet i mottakeren skal sitte godt, gjør den ikke det så er det lurt å tape noen runder rundt mottakeren over krystallet sånn at den ikke har mulighet for å dette ut. Ta deg god tid til å se over alt på helikopteret.

På stripa

Etter at du har skrudd på strømmen tester du alle servoer sånn at du vet at de virker, før oppstart vipper du på bryteren for throttle hold. Da er du sikker på at den går på tomgang helt til du setter den utpå stripa. Er det andre som flyr så må du melde i fra om at du skal ta av og det samme når du skal lande. Under flyving og hovring skal du ha god sikkerhets avstand til andre mennesker.
Blir dette fulgt økes sikkerheten for deg og andre betraktelig og det blir mye hyggeligere på stripa når vi vet at ting blir tatt vare på og vedlikehold og nøyaktighet er et tema.

Sikkerhet er sikkert og gøy!

 

 
 
   
    © Phoenix RC Club