Forside


Dokumenter

Flyplassregler

Galleri

Kart

Kontakt oss

Om Klubben

Sikkerhet

Skolefly

Styret

Terminliste

Tips

Været RSS

Oppdatert
13.02.2017
Piloter

Alle piloter må ha gyldig medlemskap i Phoenix RC Club. Medlemmer under 16 år må ha ansvarlig voksen (over 18 år) til stede. Gjesteflyging tillates for piloter med fullverdig medlemskap i annen klubb tilsluttet modellflyseksjonen i Norges luftsportforbund, eller tilsvarende utenlandsk organisasjon tilsluttet FAI (Fédération Aéronautique Internationale).

 
Flytider
Mandag - Lørdag: 1000 - 2200
Søndag og helligdager: 1200 - 2200
(Elektrofly og seilfly kan flys utenom dette)
 
Bruk av radio utstyr

Alt utstyr skal være godkjent og skal benyttes i samsvar med norske lover og forskrifter. Piloter plikter å gjøre seg kjent med disse lover og forskrifter. Det skal benyttes frekvensklyper for alle radioer, det gjelder også utstyr med "Spread Spektrum" teknologi (2,4 GHz). Antall radioer som kan være i drift på et gitt frekvensbånd må ikke overstige antall tilgjengelige frekvensklyper. Radio skal slås av og frekvensklype skal henges på plass nå det ikke er i bruk mellom flyturer.

 
Modeller

Piloter med modeller 0-7 kg skal være medlem av en klubb i NLF/Modellflyseksjonen.
Krav om A-bevis for alle piloter som har modeller over 7 kg startvekt.
Krav om flygebevis B for å fly modeller over 30 kg og turbinmodeller.

 
Start av motorer

Det er forbudt å starte motoren inne i depotet. Motorer skal kun startes på anviste plasser, dette gjelder alle modeller inkludert elektromodeller. Modellen snus med propellen vekk fra depotet ved start.

 
Flyområde

Sikkerhetslinjen går langs med stripens nordlige kant. Det skal ikke foregå flyging på nordsiden av sikkerhetslinjen. Unngå å fly lenger enn enden av stripa mot øst (boligfeltet), unntatt ved landingsinnlegg (pga. støy). Det er forbudt å fly mellom depot og pilot.
flysoner
Kart for fixed wing og heli.

 
Flyging

Det skal ikke være fly og helikopter i luften samtidig. Dersom det er fly i luften er det derfor forbudt å ta av med et helikopter og visa versa. Man må da legge radioen sin i kø ordning og vente til at luften er ledig. Det skal maksimum være 3 modeller i luften samtidig, med mindre dette er forhåndsavtalt av alle piloter. Gjelder ikke seilfly da de antas å fly i større høyde enn den øvrige trafikken. Det skal ikke flys over stripen, unntatt ved avgang og landing. Unngå å fly manøvrer med høye belastninger over stripa foran eller rett mot depotet. Spesielt for helikopter: Plassen deles inn i to separate flyområder, dersom det flyes i begge områder samtidig skal man ikke krysse inn i motsatt flyområde. Skal du trene på avanserte manøvrer kan det med fordel foregå i andre enden av stripa mot øst. Spesielt for fly: Fly ikke lenger enn enden av stripa mot boligfeltet, unntatt ved landingsinnlegg (pga. støy).

 
Skoleflyving

Må foregå med en av klubben eller NLF-godkjent instruktør. Bruk av klubbens skoleutstyr skal være avtalt med styret.

 
Rutine ved uhell

Start førstehjelp Tilkall ambulanse dersom nødvendig. Nødnummer 113, oppgi "phoenix-rc" som sted da skal de ha beskrivelse av stedet. Politi varsles ved død eller alvorlig personskade, eller når det er mistanke om kriminelle handlinger.bNødnummer 112
Alle uhell med personskade skal rapporteres til styret.

 
 
 
 
   
    © Phoenix RC Club